Tłumaczenia

Tłumaczenie umów handlowych

 

Dziś, w dobie wolnego handlu i otwartych granic umowy handlowe stały się podstawowym narzędziem współpracy. To w nich znajdują się najważniejsze ustalenia dotyczące współdziałania obu jej stron. Umowa handlowa zawiera nie tylko podstawowe prawa i obowiązki kontrahentów, ale reguluje również inne, niezmiernie istotne dla stron kwestie. To chociażby zakres współpracy, czas jej trwania, określenie ceny, warunków reklamacji czy kar umownych. Obecnie w obrocie funkcjonują nie tylko umowy handlowe zawierane pomiędzy rodzimymi przedsiębiorcami. Coraz częściej spotykamy również umowy handlowe o charakterze międzynarodowym. Dlatego tak ważne profesjonalne tłumaczenie tego rodzaju umów. Kto powinien realizować tłumaczenie umowy handlowej? Czy powinien być to tłumacz przysięgły zatrudniony w biurze tłumaczeń? Sprawdźmy zatem, jak tłumaczyć umowy handlowe. Dowiecie się komu należy powierzyć przekład dokumentów handlowych.

Tłumaczenie umów handlowych – specyfika języka prawniczego

Bez wątpienia umowy handlowe są dokumentami prawnymi. To one stanowią podstawę dla określenia zakresu współpracy jej stron. Tego rodzaju dokumenty sporządzone są językiem prawniczym, który cechuje ogromny formalizm i specyficzna terminologia. Dlatego tłumaczenie umów i dokumentów handlowych nie może być zlecone osobie przypadkowej. Takie dokumenty najczęściej sporządzane są w języku angielskim, który jest międzynarodowym językiem biznesu. Drugim równie często spotykanym językiem, w którym przygotowane są umowy handlowe jest język niemiecki. Coraz częściej właśnie w języku naszych zachodnich sąsiadów kontrakty międzynarodowe są sporządzane.

Warto wiedzieć, że są to teksty o wysokim stopniu trudności. Bez względu na język obcy, w którym są sporządzone. I dla początkującego tłumacza mogą stanowić zbyt duże wyzwanie. Dlatego przekład tego rodzaju dokumentów należy powierzyć doświadczonemu tłumaczowi specjalistycznemu.

Przekład umów handlowych to rodzaj tłumaczenia specjalistycznego, a konkretnie prawnego. Od tłumacza wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także ogromnej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i biznesu. Warto wiedzieć, że nie tylko umowy handlowe są określane mianem dokumentów specjalistycznych. To także np. dokumenty spółki handlowej, wydruki z KRS czy umowy o pracę. Ich zakres jest naprawdę bardzo szeroki. Wszystkie te dokumenty łączy jedna, podstawowa cecha. Są to teksty prawnicze. I powinny być wykonane w sposób rzetelny, poprawny i spójny. To także podstawowe zasady tłumaczenia umów handlowych i dokumentów prawnych.

Każdy tłumacz podejmujący się tłumaczenia umowy handlowej powinien doskonale orientować się w regulacjach prawnych krajów w którym dana umowa ma obowiązywać. Absolutną podstawą jest znajomość kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego oraz zasad przekładu tekstów prawniczych.

Zasady tłumaczenia umów handlowych – to warto wiedzieć

Umowy handlowe mają specyficzną, schematyczną budowę. Sięgając po wzory umów w obrocie gospodarczym można z łatwością pewne, powtarzające się elementy zauważyć. To przede wszystkim wstęp, część ogólna, część szczególna, konkretne klauzule prawne, zasady zachowania poufności oraz postanowienia końcowe. Każdy opisany w niej zakres współpracy jest ujęty w artykule albo paragrafie. Dzięki temu taka umowa jest czytelna i spójna językowo. Niektóre umowy zawierają też słownik pojęć, w którym znajdują się definicje używanych w umowie terminów. Dodatkowo do takiej umowy mogą być załączone aneksy. To, co wyróżnia tego rodzaju dokumenty od innych jest specyficzny kontekst językowy treści.

W tekście prawnym, bo tym są umowy handlowe, każde słowo ma konkretne znaczenie. Jeśli dany termin pojawia się w jej treści, powinien mieć jeden odpowiednik w języku docelowym. Absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie zamiennie danego wyrażenia. Wówczas tłumaczenie straci spójność z treścią oryginału. Zatem dane zwroty specjalistyczne w języku polskim oraz ich tłumaczenie na język docelowy muszą być idealnie do siebie dopasowane. W tego typu tekstach nie można stosować dowolnej terminologii czy zastępować pojęć innymi, podobnymi. Każde słowo, zdanie czy klauzula muszą zostać przetłumaczone najbliżej oryginału jak to możliwe. Stąd tłumaczenia dokumentów handlowych są tak trudne.

Kto powinien tłumaczyć umowy handlowe?

Rzetelne tłumaczenie umowy handlowej to podstawa w relacjach biznesowych. Dlatego tłumaczenie tego rodzaju dokumentu musi być poprawne, precyzyjne i najwyższej jakości. Od poziomu profesjonalizmu tłumacza i jakości tłumaczenia może zależeć prawidłowość realizacji danej umowy handlowej. Tłumaczeniem umów handlowych powinien zająć się wybitny ekspert od tłumaczeń specjalistycznych. Taki, którego kunszt translatorski nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Doświadczony tłumacz specjalistyczny doskonale wie, że zanim przystąpi do przekładu musi dokonać oceny treści i stopnia jej trudności. Powinien także zlokalizować źródło prawa, z którego pochodzi dana umowa handlowa. To tłumacz weryfikuje jakiego rodzaju prawa dotyczy konkretny tekst umowy. Czy jest to prawo lokalne, międzynarodowe czy UE. Na tej podstawie dobiera odpowiednią terminologię oraz akty normatywne regulujące zakres jej treści. Na tej podstawie, po wykonaniu analizy może dopiero podjąć realizację przekładu.

Wycena i analiza dokumentów wykonywana jest z reguły bezpłatnie. A co najważniejsze, wycena robiona jest przez dobre biuro tłumaczeń specjalistycznych błyskawicznie. Dzięki temu klient jest przygotowany finansowo na koszt tłumaczenia. A tłumacz może niezwłocznie podjąć zlecenie. Czas odgrywa tu kluczową rolę. Nie zapominajmy, że w świecie biznesu każda godzina jest na wagę złota.

Czy w związku z tym, że dokumenty handlowe są tak skomplikowane, ich przekład powinien wykonać tłumacz przysięgły? Niekoniecznie. Zasadniczo umowy handlowe wystarczy, że będą przetłumaczone przez świetnego tłumacza specjalistycznego. Jeśli jednak chcemy mieć absolutną pewność i gwarancję jakości przekładu, oczywiście możemy go zlecić tłumaczowi przysięgłemu. Taki tłumacz z pewnością ma ogromne doświadczenie w tym zakresie. Nie zapominajmy, że praca tłumacza przysięgłego to w większości przekłady prawnicze. W tego typu tłumaczeniach tłumacz przysięgły ma wymaganą wiedzę i potwierdzone egzaminem na tłumacza przysięgłego kompetencje.

Jak widać tłumaczenie umów handlowych to nie lada wyzwanie, nawet dla zawodowych tłumaczy. Dlatego warto polecić przekład tego typu dokumentów profesjonaliście. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że tłumaczenie naszej umowy z języka angielskiego na polski jest rzetelne, poprawne i spójne.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]