Tłumaczenia

Certyfikat tłumacza

Czy myślałeś o tym, aby zostać tłumaczem? Dziś to naturalny wybór dla wielu młodych ludzi. Jak zostać tłumaczem? Czy taka osoba powinna mieć studia wyższe? A może powinna mieć jakiś certyfikat potwierdzający umiejętności? Czym dziś jest zawód tłumacza? Czy wciąż to praca atrakcyjna? Bez wątpienia. Praca w zawodzie tłumacza daje wiele możliwości rozwoju. Taka osoba może pracować niemal wszędzie i w każdej branży. Kto dziś może liczyć na najlepsze propozycje pracy? Jaki tłumacz? Czy specjalista języka angielskiego? Sprawdźmy to. Oto kilka słów w tym temacie.

Jak zostać tłumaczem?

Wiele osób, które świetnie znają język angielski myśli o pracy w zawodzie tłumacza. Trudno się im dziwić. W końcu angielski jest trzecim najczęściej używanym językiem świata. Po angielsku dogadamy się niemal w każdej części naszego globu. Nic więc dziwnego, że wciąż uczy się go prawie 2 miliardy ludzi. Zatem nic dziwnego, że większość tych osób chce zostać tłumaczem języka angielskiego. To zupełnie naturalna kolej rzeczy. Praca tłumacza jest naprawdę przygodą. To zawód pełen pasji, w którym każdy dzień przynosi coś nowego. Zatem jak zostać tłumaczem języka angielskiego? Czy potrzebny jest do tej pracy certyfikat językowy?

Zastanawiasz się jak zostać tłumaczem? To proste. W Polsce aby móc pracować w zawodzie tłumacza nie musisz mieć nawet studiów wyższych. Nie musisz mieć także żadnych certyfikatów. Zaskoczony? A jednak to prawda. Czy to znaczy, że każdy może zostać tłumaczem? Teoretycznie tak. Co nie oznacza, że każdy nim będzie. Praca tłumacza wcale nie jest tak łatwa jak myślimy. Tylko najlepsi mogą liczyć na dobre oferty pracy. Taki tłumacz może pracować w biurze tłumaczeń lub jako wolny strzelec. Którą z tych opcji wybierze, zależy wyłącznie od niego. Każda z nich ma swoje zalety i wady. Aby jednak mógł wybierać formę pracy, musi być dobrym tłumaczem. Dobrym czyli jakim? Jakie cechy powinien mieć dobry tłumacz?

Przede wszystkim powinien doskonale znać język obcy. Jednak sama znajomość języka angielskiego nie wystarczy aby być dobrym tłumaczem. Tu liczy się coś więcej. Idealny tłumacz zna także perfekcyjnie język polski. Dlaczego tak ważna jest znajomość języka polskiego? To proste. Czy ktoś wyobraża sobie tłumacza, który nie zna zasad własnego języka ojczystego? Raczej nie. Dzięki temu tłumacz jest w stanie wykonywać przekład pisemny czy ustny na najwyższym poziomie. I po tym właśnie można poznać dobrego tłumacza. Czy taki tłumacz powinien mieć certyfikat? Zasadniczo nie musi. Ale jest on mile widziany. Dlatego warto go mieć, choć nie jest obowiązkowy.

Zawód tłumacza przysięgłego

Dziś zawód tłumacza przysięgłego jest bardzo potrzebny. Niemal na co dzień korzystamy z ich usług. Stąd wydaje nam się tak atrakcyjny. I faktycznie taki jest, choć przede wszystkim wymagający. A o tym już nie wszyscy z nas wiedzą. Jak zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego? Czy wystarczy sama znajomość języka obcego? Czy trzeba mieć ukończone studia filologiczne? Studia mieć trzeba. Ale nie jest wymagany dyplom wydziału filologii.

Jednak nie wystarczy dobra znajomość języka obcego. Tu wymagane są wybitne umiejętności językowe. Ale to nie wszystko. A nawet można ująć, że to tylko jedno z kryteriów, które musi spełnić kandydat do zawodu. A jest ich naprawdę sporo. Prawo wykonywania tego zawodu wypływa z przepisów prawa. A konkretnie z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Ustawa określa prawa i obowiązki tłumacza oraz prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia? Zgodnie z ustawą tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub na zasadach wzajemności obywatelstwo innego państwa;

2) zna język polski;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5) ukończyła studia wyższe;

6) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin na tłumacza przysięgłego.

Jak widać, nie jest łatwo zostać tłumaczem przysięgłym. Trzeba spełnić wiele wymagań aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu. Największym wyzwaniem jest bez wątpienia egzamin na tłumacza przysięgłego. Szczegóły jego przeprowadzeni również regulowane są prawem. Określa je rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.. Zgodnie z rozporządzeniem egzamin jest dwuczęściowy. Pierwszą z nich jest tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Drugą zaś tłumaczenie ustne z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Tłumaczenie pisemne trwa 4 godziny. Podczas tej części kandydat tłumaczy dwa teksty z języka obcego na język polski oraz dwa teksty z języka polskiego na język obcy. Co najmniej jeden tekst z tej grupy stanowi pismo urzędowe lub sądowe. Za tę część egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. Aby zaliczyć ją pozytywnie, musi zdobyć co najmniej 150 punktów. Kolejnym etapem egzaminu jest część ustna. Tu również kandydat musi wykonać dwa zadania. Pierwszym jest tłumaczenie konsekutywne, drugim tłumaczenie a vista. Cała część egzaminu jest nagrywana.

Egzamin na tłumacza przysięgłego jest bardzo trudny. Dlatego tak niewielu kandydatów do zawodu uzyskuje wynik pozytywny. Szacuje się, że jedynie 25 % – 30 % kandydatów uzyskuje wynik pozytywny. Z czego to wynika? Czy ze słabego przygotowania kandydatów? Nie do końca. ten egzamin jest naprawdę ogromnym wyzwaniem. Tu nie wystarczy sama znajomość języka obcego. Tu potrzebna jest też wiedza prawnicza i znajomość słownictwa branżowego.

Zdany egzamin – co dalej?

Jeśli udało ci się zdać egzamin na tłumacza przysięgłego, nie oznacza to jeszcze prawa do wykonywania zawodu. Kiedy nabywa się uprawnienia do pracy w zawodzie? Okazuje się, że nieco później niż po zdanym egzaminie. Otóż, prawo to uzyskują dopiero tłumacze, którzy zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych danego języka. Poprzedza je ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości. Jak widać zdany egzamin jeszcze nie oznacza uprawnień do pracy w tym zawodzie. Cały proces jest bardzo sformalizowany i długi. Dlatego wiele osób zniechęca się od razu na początku tej drogi. A zupełnie niepotrzebnie. Nawet jeśli nie udało się zdać egzaminu za pierwszym podejściem, można spróbować ponownie. Co prawda dopiero za rok, ale jest to jakieś pocieszenie. Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego? To kwota 800 zł. I nie ma tu taryfy ulgowej. Nawet jeśli podchodzisz do niego po raz kolejny.

Czy można uznać, że zawód tłumacza przysięgłego to zawód certyfikowany? Jak najbardziej. Do zawodu dostają się jedynie osoby, które potwierdziły doskonałe umiejętności tłumaczeniowe. Dlatego praca w tym zawodzie oznacza prestiż. W procesie tłumaczenia przysięgłego liczy się przede wszystkim nazwisko tłumacza. To ono stanowi potwierdzenie najwyższej jakości świadczonych usług.

Certyfikat tłumacza – tłumacz języka migowego

Okazuje się, że nie tylko zwykły tłumacz powinien mieć certyfikat. Bardzo ciekawą specjalizacją jest tłumaczenie języka migowego. Nie wszyscy wiedzą jak trudna jest to praca. Tłumacz języka migowego posiada certyfikat kwalifikacji zawodowych. To on potwierdza umiejętności do pracy w tym wyjątkowym zawodzie. Jeszcze do niedawna funkcjonowało kilka takich certyfikatów. Obecnie zostały one ujednolicone. Dziś wydawany jest jeden. To Certyfikat Tłumacza Polskiego Języka Migowego. Kto go wydaje? To Polski Związek Głuchych. W ten sposób tłumacze języka migowego potwierdzają swoje uprawnienia.

Jak widać, certyfikat tłumacza w niektórych zawodach jest wymagany, w innych nie. Od czego to zależy? Od statusu zawodowego tłumacza. O ile w pracy tłumacza zwykłego nie jest warunkiem koniecznym w pracy, o tyle w zawodzie tłumacza przysięgłego języka obcego już tak. Nie oznacza to oczywiście, że tłumacz zwykły nie powinien go mieć. zawsze jest mieć widziany jako potwierdzenie umiejętności językowych. Tym bardziej, ze tłumacz z certyfikatem postrzegany jest jako profesjonalista. Jeśli nie zadbamy o te sprawę, możemy mieć problem z pozyskaniem zleceń. Dla klientów bardzo ważne jest kto zajmuje się tłumaczeniem ich tekstów. Certyfikat u tłumacza oznacza tez większy szacunek i zaufanie. Dlatego jeśli jesteś tłumaczem zwykłym, rozważ potwierdzenie swych umiejętności. Certyfikat tłumacza naprawdę warto mieć. nawet dla lepszego poczucia własnej wartości. Bo dziś wiedza jest cenna. Wie o tym każdy tłumacz, kto posiada certyfikat potwierdzający umiejętności w pracy.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]