Tłumaczenia

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia

W jakich przypadkach tłumacz przysięgły może odmówić wykonania tłumaczenia? Czy ma w ogóle takie prawo? Kim jest tłumacz przysięgły i jakie tłumaczenia wykonuje? Jak zostać tłumaczem? Czy trzeba zdać jakiś egzamin i jeśli tak, jak on wygląda? Interesuje Cię ten temat? Dobrze trafiłeś! Zaczynamy!

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia: Kim jest tłumacz przysięgły?

Zacznijmy od tego, kim jest tłumacz przysięgły? Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów urzędowych, procesowych i uwierzytelnianiu odpisów dokumentów. Tłumacz przysięgły sprawdza oraz poświadcza odpisy z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy wykonane przez innych tłumaczy. Jego obowiązkiem jest także wykonywanie tłumaczeń ustnych. Jako osoba zaufania publicznego, swoją prace powinna wykonywać sumiennie, starannie i bezstronnie. Zawód tłumacza przysięgłego regulowany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jakie tłumaczenia wykonuje tłumacz przysięgły?

Dla kogo przekłada tłumacz przysięgły? Zazwyczaj są to zlecenia dla organów administracji publicznej, czyli sądów, policji, prokuratury, ale także dla firm, czy osób prywatnych. Tłumaczy przysięgły wykonuje także tłumaczenia ustne.

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia: Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać tłumaczem przysięgłym? Czy każdy może zostać takim tłumaczem? Droga tłumacza przysięgłego została dokładnie opisana w „Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25 listopada 2004 roku. Każdy, kto interesuje się tym zawodem musi dokładnie zapoznać się z tą ustawą. Znajdują się w niej zasady i warunki wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Do wykonywania zawodu prowadzi długa i kręta droga, osoba chcąca zostać tłumaczem powinna świetnie się orientować i znać terminologię z zakresu prawa, gospodarki i finansów. Aby zostać tłumaczem należy zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Składa się on z części pisemnej i ustnej. Najpierw jednak należy sprawdzić, czy spełniasz odpowiednie warunki.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na tłumacza przysięgłego?

Chciałbyś zostać tłumaczem przysięgłym? Chcesz wiedzieć, czy spełniasz warunki, aby nim zostać? Należą do nich:

– posiadane obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności;

– znajomość języka polskiego;

– pełna zdolność do czynności prawnych;

– niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe czy też za przestępstwo nieumyślne, ale takie, które popełnione przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

– ukończenie studiów wyższych;

– uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia sądowe – czym są i co możemy określić tym mianem?

Zastanawiałeś się, jakie to są tłumaczenia sądowe? Kto może je wykonywać? Jak wskazuje nazwa, tłumaczenia tego typu wykonywane są dla instytucji sądowych. Dotyczą wyroków, rozpraw sądowych. Wykonywać je mogą tłumacze przysięgli i tłumacze zwykli, jednak najczęściej wykonują je właśnie tłumacze przysięgli.

Czy tłumacz przysięgły jest lepszym specjalistą?

Nie twierdzimy, że tłumacz przysięgły zawsze będzie lepszy od tłumacza zwykłego zajmującego się prawem, ale w przypadku tłumaczeń sądowych najczęściej powoływani są właśnie tłumacze przysięgli. To oni posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone  zaliczonym egzaminem na tłumacza przysięgłego. Ogromnie ważna jest tu umiejętność dobrania odpowiedniego słownictwa i bardzo dobra znajomość prawa, a tłumacze przysięgli niewątpliwie takie umiejętności posiadają.

Podsumowanie: Kiedy tłumacz przysięgły może zgodnie z prawem odmówić wykonania tłumaczenia na rzecz sądu, prokuratury, policji i organów administracji publicznej?

Czy tłumacz może odmówić wykonania tłumaczenia? W jakich sytuacjach? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w „Kodeksie tłumacza przysięgłego” Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (Warszawa 2019).

Uzasadniona odmowa tłumaczenia

Kiedy zgodnie z prawem można odmówić tłumaczenia? Zgodnie z informacjami zawartymi w „Kodeksie tłumacza przysięgłego”, tłumacz przysięgły może odmówić przyjęcia tłumaczenia w kilku przypadkach:

  • jeżeli nie dysponuje wystarczającą wiedzą fachową, nie zna terminologii specjalistycznej w danej dziedzinie, nie ma możliwości przygotowania się do specjalistycznego tłumaczenia w zbyt krótkim – w jego ocenie – czasie, lub jeżeli podjął wcześniej zobowiązanie wykonania innego tłumaczenia; jeżeli zaś pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub innych bliskich powiązań z uczestnikami postępowania prowadzonego na podstawie ustawy, ma obowiązek poinformowania o tym zleceniodawcy.
  • nieuzasadnionej odmowy udzielenia przez sąd dostępu do akt sprawy lub odmowa organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i innych organów udzielenia podstawowych informacji o postępowaniu stanowią również szczególnie ważną przyczynę uzasadniającą odmowę wykonania tłumaczenia
  • choroby bądź niedyspozycji zdrowotnej tłumacza przysięgłego, zgonu lub poważnej choroby bliskiego członka rodziny, opieki nad dzieckiem wymagającym opieki, wypadku i innych zdarzeń losowych stanowiących również szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę wykonania tłumaczenia.

W wyżej wymienionych sytuacjach tłumacz przysięgły ma prawo odmówić tłumaczenia. W każdych innych przypadkach tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia, ponieważ może grozić mu postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]