Ciekawostki Edukacja

Matura z języka francuskiego 2019 – co należy wiedzieć o tym egzaminie?

„Nie taka matura straszna!”, można pomyśleć, patrząc na wyniki egzaminów z poprzednich lat. Jeśli patrzeć tylko na język francuski matura na poziomie podstawowym jest banalnie prosta, zaś odsetek sukcesów (czyli egzaminu podstawowego zdanego na poziomie co najmniej 30%) co roku wynosi między 97 a 99%. Jednak matura język francuski to przedmiot, który frustruje wszystkich zdających. Warto więc wiedzieć, że można się do tego egzaminu przygotować!

Matura 2019 język francuski na poziomie podstawowym – co mówią statystyki?

Chociaż każdego roku inna liczba zdających przestępuje do najważniejszego egzaminu w życiu, jakim jest matura język francuski, to jednak w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym co roku liczba piszących jest taka sama:

 • 773 zdających w 2015 r.,
 • 774 zdających w 2016 r.,
 • 752 zdających w 2017 r.,
 • 678 zdających w 2018 r.

Średni wynik w tych latach wynosił odpowiednio: 83%, 79%, 78% oraz 82%, co oznacza, że języka francuski matura podstawowa nie jest skomplikowanym egzaminem. A czemu warto przystąpić do tej matury?

Wynik matury podstawowej z języka obcego nie ma większego znaczenia dla osób zdających maturę na poziomie rozszerzonym – można to potraktować jako „rozgrzewkę” przed trudniejszym egzaminem.

Wiele uczelni bierze pod uwagę wynik z języka francuskiego i innego języka obcego – jeśli więc nie czujemy się na siłach, aby przystąpić do matury rozszerzonej, warto napisać egzamin maturalny z języka francuskiego na poziomie podstawowym.

Matura język francuski odbywa się na ogół w trzecim tygodniu egzaminów – a osoby zdające francuski na poziomie podstawowym nie muszą brać udziału w maratonie języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Matura 2019 język francuski poziom rozszerzony – jak wygląda zdawalność tego egzaminu?

Podobnie jak w przypadku poziomu podstawowego, do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystępuje względnie stała liczba zdających:

 • 896 osób w 2015 r.,
 • 830 osób w 2016 r.,
 • 791 osób w 2017 r.,
 • 907 osób w 2018 r.

Jeśli chodzi o język francuski matura na poziomie rozszerzonym na ogół idzie uczniom nieco słabiej. Średnie wyniki w ostatnich czterech latach to: 59%, 65%, 61% i 67%. Widać więc wyraźnie, że co roku maturzyści napotykają na te same przeszkody. A o czym trzeba pamiętać na egzaminie na poziomie rozszerzonym?

Matura 2019 język francuski – te zadania to pewniaki!

Analizując sprawozdania publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nietrudno zauważyć, że każdy egzamin posiada identyczną strukturę:

 • Zadania na słuchanie ze zrozumieniem
 • Zadania na rozumienie tekstu pisanego
 • Zadania na zastosowanie środków językowych
 • Zadanie polegające na napisaniu dłuższej wypowiedzi

Nie jest tajemnicą, że to właśnie te dwa ostatnie komponenty sprawiają zdającym najwięcej trudności. Są to bowiem zadania wymagające własnej inwencji – w odróżnieniu od reszty egzaminu, nie mają one formy zamkniętej. Oznacza to, że uczniowie muszą napisać własne zdania „z głowy”:

  • W przypadku 7 – 9 (co roku identyczna numeracja), uczniowie muszą się wykazać następującymi umiejętnościami:
   • wybranie odpowiedniej formy gramatycznej pasującej do kontekstu zdania,
   • utworzenie w prawidłowy sposób wyrazów (słowotwórstwo) na podstawie słów podanych w ramce,
   • uzupełnienie zdań odpowiednio przekształconymi wyrazami podanymi w nawiasie.

Zadania te mają na celu sprawdzenie, w jaki sposób zdający radzą sobie z językiem obcym. Liczy się pełna poprawność gramatyczna, odpowiedni szyk zdania oraz interpunkcja – a to sprawia, że te zadania na język francuski matura rozszerzona rozwiązuje poprawnie średnio co trzeci maturzysta!

Zadanie 10 sprawdza umiejętność pisania dłuższej wypowiedzi:

 • rozprawki,
 • listu formalnego,
 • artykułu.

Chociaż ocenie nie podlega treść, a głównie poprawność językowa, to jednak warto pamiętać o podstawowych elementach każdej formy pisemnej: tytule, tezie i argumentacji czy odpowiednim stylu. Wszystkie te elementy podlegają ocenie egzaminatorów, którzy muszą podlegać określonym regułom. Jakim? Wszystkie detale dotyczące matury opisane są na stronie CKE. A maturzyści, którzy są z zasadami oceniania za pan brat wiedzą doskonale, że nie taka matura straszna!

Matura 2019 język francuski – jak się przygotować, by nie stracić punktów? Czy matura język francuski można zdać na 100%? Zobacz, co warto wiedzieć o egzaminie maturalnym!

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]